Dịch vụ
Thành lập Công Ty Cổ Phần


  Trang chủ >> Dịch vụ làm sổ sách kế toán

  Khi Nào Cần Làm Sổ Sách Kế Toán

  Lập sổ sách kế toán bắt đầu ngay khi doanh nghiệp đi vào hoạt động và tiếp tục một cách định kỳ. Mỗi giao dịch kinh tế, dù nhỏ nhất, cần được ghi chép cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính, cũng như tuân thủ các quy định về thuế và kế toán.

  1. Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp cần lập sổ sách để ghi chép tất cả các giao dịch tài chính.
  2. Trong suốt quá trình hoạt động: Cập nhật liên tục các giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh.
  3. Khi có các giao dịch mua bán, chi tiêu, thu nhập: Ghi chép chi tiết về nguồn thu và chi phí.
  4. Cuối kỳ kế toán (thường là cuối năm): Tổng hợp dữ liệu để chuẩn bị báo cáo tài chính.
  5. Khi cần đối chiếu và kiểm tra tài chính: Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính.
  6. Khi tiến hành kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài: Cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình kiểm toán.
  7. Khi thực hiện các nghĩa vụ thuế: Ghi chép để xác định các khoản thuế cần nộp và hoàn thuế.

  6 Bước Quy Trình Công Việc
  Dịch Vụ Làm Sổ Sách Kế Toán Trọn Gói

  01. Thu Thập và Sắp Xếp Dữ Liệu

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  02. Ghi Chép Sổ Sách

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  03. Kiểm Tra và Đối Chiếu

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  04. Tính Toán và Chuẩn Bị BCTC

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  05. Thẩm Định và Đánh Giá

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  06. Bàn Giao và Tư Vấn

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Nhiệm Vụ Của Minh Quyền
  Khi Cung Cấp Dịch Vụ Cho Khách Hàng

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Nhiệm Vụ Của Minh Quyền
  Khi Cung Cấp Dịch Vụ Cho Khách Hàng

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Lợi Ích Khi Sử Dụng
  Dịch Vụ Làm Sổ Sách Kế Toán Tại Minh Quyền

  Chuyên nghiệp, độ chính xác cao

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật và Chuẩn Mực Kế Toán

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Tiết Kiệm Chi Phí

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  Chuyên Môn và Tư Vấn Chuyên Sâu

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn
  500+ khách hàng, tổ chức

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  – Chị Đào Thị Thân –
  Kế toán trưởng Công ty MasterTran

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  – Anh Phan Thanh Trà –
  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đại Thành Vinh

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  – Chị Phạm Thị Thu Hiền –
  Kế toán trưởng The Art of Beauty